Kimonos & Jackets

Black kimono jacket with beautiful flower embroidery.
Off-white kimono jacket with embroidery in clear and beautiful colors.
Off-white kimono jacket with embroidery in dusty pastel colors.
Green kimono jacket with embroidery in a beautiful silver
Off-white kimono jacket with shiny embroidery in earthy browns.
Kimono jacket in a dusty curry with flower embroidery.